Ez
Mã CK Từ ngày Đến ngày Tình trạng lệnh
 
 
Mua/Bán Loại ký quỹ Số hợp đồng Khối lượng Giá đặt ĐK kích hoạt:
Khi giá khớp gần nhất
Ngày đặt Ngày kích hoạt Tình trạng Thông báo Chi tiết lệnh
đã kích hoạt
Lịch THQ Hủy
Mua/Bán Loại ký quỹ Số hợp đồng Khối lượng Giá đặt ĐK kích hoạt:
Khi giá khớp gần nhất
Ngày đặt Ngày kích hoạt Tình trạng Thông báo Chi tiết lệnh
đã kích hoạt
Lịch
thực hiện quyền

Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu của 90 ngày gần nhất. Nếu Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết các giao dịch trước đó, vui lòng liên hệ FPTS để được cung cấp.