CAPS LOCK đang bật

Mật khẩu đăng nhập EzTrade phân biệt chữ hoa chữ thường

 
 
 
Số tài khoản
Mật khẩu
  

EzTrade hiển thị tốt trên trình duyệt IE7 trở lên và FireFox, Chrome, Safari


TIN FPTS

FPTS: Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FPTS ngày 21/4/2014 (18/04/2014 17:06)
Theo Thông báo ngày 18/04/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu TBC của CTCP Thủy điện Thác Bà không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Vì vậy, cổ phiêu TBC sẽ được đưa ra khỏi Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FPTS.

EzTrade hiển thị tốt trên trình duyệt IE7 trở lên và FireFox, Chrome, Safari
Download IE8, Download FireFox, Download Chrome