HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

CẤM CỐ CHỨNG KHOÁN – EZMORTGAGE

 

I.     GIỚI THIỆU

 

EzMortgage là một tiện ích giao dịch ký quỹ của FPTS mà ở đó khách hàng có thể sử dụng vốn vay từ FPTS cho mục đích mua chứng khoán thông qua việc cầm cố các chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng.

 

  II.     ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

-   Áp dụng đối với khách hàng đã ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán và đã được FPTS chấp thuận tạo hạn mức giao dịch ký quỹ để mua chứng khoán. Khách hàng chỉ có thể mua chứng khoán ký quỹ và vay cầm cố trong phạm vi hạn mức và tỷ lệ cho vay ký quỹ đã được duyệt bởi FPTS. Khách hàng có thể ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ tại các quầy giao dịch của FPTS hoặc có thể download mẫu Hợp đồng tại đây, điền các thông tin cá nhân, ký đúng chữ ký đã đăng ký và gửi về FPTS qua đường bưu điện.

Lưu ý:

-   Sau khi ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán với FPTS, khách hàng có thể sử dụng cả hai tiện ích EzMargin và EzMortgage.

-    Khi đã sử dụng hết hạn mức giao dịch ký quỹ, khách hàng có thể thực hiện Đề nghị thay đổi hạn mức trực tuyến, chi tiết vui lòng xem mục X. ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI HẠN MỨC bên dưới.

-    Danh sách các mã chứng khoán niêm yết mà khách hàng có thể cầm cố để vay ký quỹ sẽ được FPTS quy định từng thời kỳ và công bố trên EzTrade.

III.     HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ BẰNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN (EzMORTGAGE)

Khách hàng có thể yêu cầu FPTS nhận cầm cố chứng khoán và cho vay ký quỹ theo 1 trong 3 cách sau:

 

1.   Yêu cầu tại sàn giao dịch FPTS: Khách hàng đề nghị nhân viên giao dịch thực hiện thông qua phiếu “Đề nghị cầm cố chứng khoán”.

2.   Yêu cầu thông qua qua điện thoại (chỉ áp dụng cho các khách hàng có Token Card và đã đăng ký giao dịch mua bán chứng khoán qua hình thức điện thoại): Sau khi đọc các mã chứng khoán cầm cố và số lượng tương ứng cho nhân viên giao dịch, khách hàng cần đọc mật khẩu Token Card để hệ thống xác thực.

 

3.   Yêu cầu qua internet theo các bước như sau:

 

Bước 1:  Vào màn hình chính của EzTrade, chọn Tab “Cầm cố” và chọn mục “Cầm cố chứng khoán”. Cửa sổ màn hình yêu cầu cầm cố chứng khoán sẽ xuất hiện cho phép khách hàng thao tác.                   

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image029.jpg

 

Bước 2: Trong màn hình Cầm cố chứng khoán, sau khi khách hàng chọn từng loại chứng khoán để cầm cố (nhấn vào nút “Chọn” tương ứng với từng dòng chứng khoán được cầm cố), màn hình sẽ xuất hiện số lượng chứng khoán và tiền được nhận tối đa cho loại chứng khoán đó (tương ứng với tỷ lệ cho vay ký quỹ mà FPTS cung cấp).

·     Với các chứng khoán đang có sẵn trong tài khoản, khách hàng có thể sửa số lượng chứng khoán, từ đó số tiền được nhận cũng thay đổi tương ứng.

·     Với các chứng khoán đang về tài khoản, khách hàng chỉ có thể sửa số tiền vay xuống, từ đó tỷ lệ cho vay cũng giảm tương ứng (số lượng chứng khoán là toàn bộ chứng khoán theo từng giao dịch mua đang về).

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image030.jpg

 

Lưu ý:

·     Số tiền vay ký quỹ = Số lượng chứng khoán cầm cố x Giá chứng khoán x Tỷ lệ cho vay

·     Giá chứng khoán là giá đóng cửa (đối với chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE) hoặc giá bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá (đối với chứng khoán niêm yết trên sàn HNX) của phiên giao dịch gần nhất.

·     Số lượng chứng khoán cầm cố sẽ phải chẵn lô theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán (là bội số của 10 đối với chứng khoán sàn HOSE, là bội số của 100 đối với chứng khoán sàn HNX).

 

IV.     HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH BÁN CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ EzMORTGAGE

Với các chứng khoán đã cầm cố để vay tiền ký quỹ thông qua EzMortgage, khách hàng có thể đặt bán bằng 1 trong 3 cách sau:

 

1.   Đặt lệnh qua sàn: Khách hàng cần ghi rõ số Hợp đồng cầm cố chứng khoán cùng các thông tin về mã chứng khoán, khối lượng bán và giá tương ứng.

2.   Đặt lệnh qua điện thoại: Khách hàng cần nói rõ là bán chứng khoán cầm cố và đọc số Hợp đồng cầm cố, cùng với mã chứng khoán, khối lượng bán, giá bán.

3.   Đặt lệnh qua internet theo các bước đặt lệnh như sau:

Bước 1:  Vào màn hình đặt lệnh Mortgage

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image031.jpg

 

Bước 2: Điền thông tin lệnh đặt:

a.  Cách 1: Đặt lệnh từ Martket Watch:

Ø  Sau khi đã vào tab Màn hình đặt lệnh Mortgage, Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh từ Market Watch bằng cách ấn phải chuột vào mã cần và chọn Bán

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image032.jpg

 

Ø  Hệ thống sẽ tự động lấy giá đang dư tốt nhất đang hiển thị trên bảng giá và điền vào phần đặt lệnh

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image033.jpg

 

Ø  Chọn hợp đồng cần bán trong danh sách hợp đồng bằng cách ấn vào nút Chọn tương ứng

Ø  Điền khối lượng và điều chỉnh giá bán (nếu cần)

 

b.  Cách 2: Điền thông tin trực tiếp trong phần đặt lệnh:

Ø  Khách hàng thực hiện theo thứ tự như sau:

o   Chọn loại giao dịch là Bán

o   Chọn hợp đồng cần bán trong danh sách hợp đồng bằng cách ấn vào nút Chọn tương ứng. Trong trường hợp Khách hàng có nhiều hợp đồng thì Khách hàng có thể lọc các hợp đồng theo mã Chứng khoán cần bán bằng cách gõ mã Chứng khoán trước.

o    Điền khối lượng, giá đặt lệnh.

 

Lưu ý: Khi khách hàng ấn nút Chọn hợp đồng cần bán thì hệ thống sẽ tự động điền khối lượng của hợp đồng vào ô Số lượng để bán. Nếu chỉ muốn bán 1 phần hợp đồng thì khách hàng điều chỉnh lại số liệu này.

 

Bước 3: Ghi lệnh vào danh sách chờ gửi:

-        Sau khi đã điền đủ thông tin của lệnh, ấn nút “Ghi” để lưu lại thông tin lệnh đặt này

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image034.jpg

 

Lưu ý: Khách hàng có thể thực hiện Ghi nhiều lệnh (thực hiện lặp lại Bước 1 và bước 2) vào Danh sách chờ gửi trước khi gửi lệnh để có thể gửi cả một nhóm lệnh cùng lúc.

-        Lệnh sau khi được ghi sẽ nằm trong Danh sách lệnh chờ gửi:

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image035.jpg

 

Lưu ý: Khách hàng có thể Xóa lệnh trong Danh sách lệnh chờ gửi để không gửi đi bằng cách ấn nút Xóa (notOk.gif) ở dòng lệnh tương ứng.

Bước 4: Xác nhận lệnh và gửi lệnh

-         Sau khi đã chắc chắn về cách lệnh đã soạn, Khách hàng nhập mật khẩu giao dịch và ấn nút “Xác nhận” để gửi toàn bộ các lệnh đó vào hệ thống của FPTS theo đúng thứ tự đã nhập.

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image037.jpg

 

Lưu ýKhách hàng xem kỹ Trạng thái của lệnh sau khi gửi vào hệ thống của FPTS: dòng được bôi Xanh là gửi thành công, dòng bị bôi Đỏ là đã gửi nhưng lệnh gửi không thành công.

-        Để tiếp tục đặt lệnh tiếp, Khách hàng vui lòng ấn nút Refresh để làm mới màn hình

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image038.jpg

 

 

  V.     HƯỚNG DẪN HỦY/SỬA LỆNH

            Các bước Hủy/Sửa các lệnh đã đặt khách hàng thực hiện tương tự như đối với lệnh thông thường. (khách hàng vào Tab “Lệnh chờ khớp” để thực hiện hủy/sửa lệnh).

 https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image022.jpg

 

VI.      CÁC BÁO CÁO THÔNG TIN GIAO DỊCH VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Khách hàng vui lòng tham khảo trong HDSD EzTrade, mục IV. Các báo cáo thông tin giao dịch và thông tin tài khoản

 

VII.     HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN

            Để tra cứu chi tiết các hợp đồng Cầm cố, khách hàng chọn Tab “Cầm cố”, rồi vào mục “Tra cứu tham số - hợp đồng”. Sau khi lựa chọn các tham số (khoảng thời gian, các hợp đồng chưa thanh toán hay tất cả hợp đồng…), nhấn nút “Thực hiện” để xem báo cáo.

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image039.jpg

 

VIII.     TRẢ TIỀN CẦM CỐ

1.   Mỗi khi khách hàng khớp lệnh bán chứng khoán Cầm cố, hệ thống sẽ tự động tính số tiền vay và tiền lãi tương ứng với số chứng khoán bán được để thu hồi vào ngày thanh toán của lệnh bán đó. Số tiền còn lại sẽ được ghi Có vào tài khoản khách hàng vào ngày thanh toán (thông thường là ngày T+3). Khách hàng cũng có thể ứng trước số tiền còn lại này để sử dụng tùytheo nhu cầu của mình.

2.   Trong trường hợp khách hàng có sẵn tiền trong tài khoản, có nhu cầu trả nợ một phần hay toàn bộ tiền vay cầm cố, khách hàng có thể trả nợ với các thao tác như sau: Vào tab “EzMortgage”, sau đó chọn mục “Trả tiền Cầm cố”:

 

 

  • Chọn các điều kiện để lọc ra các hợp đồng cần trả:
  • Trạng thái: trạng thái hiện tại của hợp đồng (An toàn/Cảnh báo/Xử lý)
  • Mã CK: lọc các hợp đồng theo 1 mã chứng khoán cụ thể
  • Số HĐ: lọc đích danh 1 hợp đồng
  • Từ ngày/Đến ngày: từ ngày hợp đồng/đến ngày hợp đồng
  • Tình trạng: tình trạng thanh toán của hợp đồng (Chưa tất toán/Đã tất toán)

 

 

·   Sau khi đã chọn xong điều kiện lọc thì Khách hàng ấn nút “Cập nhật” để hệ thống hiển thị ra các HĐ tương ứng:

 

 

Ø  Khách hàng muốn trả tiền cho hợp đồng nào thì tick chọn hợp đồng đó, sau đó điền số tiền muốn trả gốc vào ô “Số tiền trả gốc” tương ứng. Hệ thống sẽ tự động tính ra: Tỉ lệ vay dự kiến sau khi trả nợ (ở ô Tỉ lệ dự kiến), Lãi vay phải trả (ô Lãi vay), Tổng tiền phải trả (ô Tổng tiền).

Ø  Khách hàng có thể trả tiền cho nhiều hợp đồng cùng lúc bằng cách Tick chọn tiếp nhiều hợp đồng và điền số tiền trả gốc như bước trên. Nếu muốn bỏ không trả cho 1 hợp đồng đã chọn thì Khách hàng có thể bỏ tick khỏi dòng hợp đồng đó.

Ø  Sau khi đã chọn xong các hợp đồng cần trả, Khách hàng có thể kiểm tra lại tổng số tiền cần trả cho tất cả các hợp đồng đã chọn ở dòng Tổng tiền. 

Lưu ý: Hệ thống của FPTS có hỗ trợ tính số tiền phải trả gốc trong một số trường hợp đặc biệt:

o   Khách hàng chọn phương án trả nợ trong phần Hỗ trợ tính số tiền phải trả:

o   Nếu muốn hệ thống tự động tính toán để trả cho các hợp đồng sao cho hợp đồng đó không còn ở mức Xử lý nữa thì chọn: Trả hết mức xử lý

o   Nếu muốn hệ thống tự động tính toán để trả cho các hợp đồng sao cho hợp đồng đó không còn ở mức Cảnh báo nữa thì chọn: Trả hết mức Cảnh báo

o   Nếu muốn trả nợ tất toán các hợp đồng thì chọn Trả tất toán

·    Để gửi lệnh trả tiền, Khách hàng gõ mật khẩu giao dịch và ấn nút “Gửi lệnh”.

Lưu ý: Khách hàng xem kỹ Trạng thái của các lệnh sau khi gửi vào hệ thống của FPTS: Nếu lệnh gửi thành công thì hệ thống sẽ báo “Thành công”, còn nếu lệnh gửi bị lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị dòng lỗi với màu Đỏ ở ô “Thông báo” tương ứng.

 

 

3.    Tra cứu giao dịch trả tiền vay EzMortgage:

·         Vào tab “EzMortgage”, sau đó chọn mục “Trả tiền cầm cố”

·         Chọn các điều kiện để lọc ra các hợp đồng cần xem lịch sử trả nợ.

·         Sau khi đã chọn xong điều kiện lọc thì Khách hàng ấn nút “Cập nhật” để hệ thống hiển thị ra các HĐ tương ứng.

·         Khách hàng muốn xem lịch sử trả nợ của hợp đồng nào thì có thể thao tác theo 1 trong 2 cách:

ü  Click vào chữ “Chi tiết” tương ứng của hợp đồng đó.

ü  Click vào “Số hợp đồng” tương ứng

 

 

 

IX.     GIA HẠN HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

Về nguyên tắc, hợp đồng vay EzMortgage có thời hạn 3 tháng, khách hàng cần hoàn trả vốn vay trước thời hạn đáo hạn của mỗi hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng vay EzMortgage có thể được FPTS đồng ý gia hạn thêm một kỳ hạn 3 tháng, tùy theo chính sách quản lý giao dịch ký quỹ của FPTS ở thời điểm đó.

Bắt đầu từ thời điểm 20 ngày trước ngày đáo hạn của hợp đồng, Khách hàng có thể đề nghị Gia hạn hợp đồng bằng cách:

·         Khách hàng vào Tab “EzMortgage” – “Gia hạn hợp đồng” và chọn các hợp đồng (giao dịch) vay EzMortgage cần gia hạn:

 

 

 

ü  Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng trả lãi vay lũy kế đến thời điểm xin gia hạn

ü  Sau khi hợp đồng được FPTS chấp nhận gia hạn, các điều kiện trong hợp đồng được điều chỉnh lại theo chính sách của FPTS đang áp dụng ở thời điểm đó.

ü  Sau khi đã tick chọn xong các hợp đồng cần gia hạn, Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch và ấn nút Gửi lệnh.

Lưu ý: Khách hàng xem kỹ Trạng thái của các lệnh sau khi gửi vào hệ thống của FPTS: Nếu lệnh gửi thành công thì hệ thống sẽ báo “Thành công”, còn nếu lệnh gửi bị lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị dòng lỗi với màu Đỏ ở ô “Thông báo” tương ứng:

 

 

  X.     ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI HẠN MỨC KÝ QUỸ

Trong trường hợp Khách hàng đã sử dụng gần hết hạn mức và có nhu cầu sử dụng thêm, Khách hàng có thể thực hiện Đề nghị thay đổi hạn mức trực tuyến với các thao tác như sau:

1.   Vào Tab Margin – Đề nghị thay đổi hạn mức:

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image016.jpg

 

 

2.       Nhập hạn mức mong muốn vào ô Hạn mức yêu cầu mới:

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image018.jpg

 

3.   Sau khi nhập xong Hạn mức mới thì Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch rồi ấn Lưu để gửi yêu cầu cho FPTS.

4.   FPTS sẽ tiếp nhận yêu cầu và xem xét phê duyệt Hạn mức hợp lý, phù hợp với từng Khách hàng.

5.   Khách hàng có thể theo dõi Tình trạng của yêu cầu cũng như Hạn mức thực tế mà FPTS đã phê duyệt ngay trên màn hình này:

 

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzMortgage_files/image020.jpg

 

 

XI.     CÁC LƯU Ý

1.  Hạn mức vay ký quỹ, tỷ lệ lãi suất vay ký quỹ có thể được FPTS thay đổi theo từng thời kỳ.

2.  Các mức cảnh báo, xử lý sẽ được tính trên từng hợp đồng cầm cố, tức là tính trên từng mã chứng khoán trong từng lần cầm cố chứng khoán (không tính chung trên toàn bộ các chứng khoán cầm cố).

3.  Khách hàng cần hiểu rõ các quy định trong Hợp đồng giao dịch ký quỹ đã ký với FPTS trước khi sử dụng dịch vụ EzMortgage của FPTS.

4.  Để hiểu chi tiết hơn về EzMortgage, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Dịch vụ khach hàng của FPTS tại các địa chỉ:

- Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: 04.37737065

- Tầng 3, Tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62555689

- 100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP.Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3553666

 

Chúc Quý khách đầu tư thành công!